Privacy Policy

Chính sách bảo mật cho trang web anhvanbacmy.edu.vn

Thông tin riêng tư: Chúng tôi bảo vệ như thế nào

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng nó một cách an toàn và có trách nhiệm. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trường hợp được quy định trong Chính sách bảo mật này hoặc theo yêu cầu pháp luật.

Thông tin riêng tư: Chúng tôi lưu trữ và xử lý như thế nào

Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích thu thập thông tin hoặc để tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc lưu trữ dữ liệu. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh kỹ thuật số để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép hoặc phát tán.

Bảo mật thông tin riêng tư của bạn

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật số và vật lý như mật khẩu, mã hóa dữ liệu và kiểm soát truy cập vào các hệ thống chứa thông tin của bạn.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm truy cập trang web của bạn. Bạn có thể tắt cookie trong trình duyệt của mình nếu bạn muốn.

Yêu cầu Chủ đề Dữ liệu là gì?

Nếu bạn muốn biết chúng tôi đã thu thập thông tin gì về bạn hoặc muốn yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi, bạn có thể gửi yêu cầu của mình cho chúng tôi theo thông tin liên lạc được cung cấp ở cuối trang này.

Khách hàng & Nhà cung cấp

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng và nhà cung cấp để đáp ứng các yêu cầu của họ và để quản lý mối quan hệ với họ.

Khách truy cập trang web

Chúng tôi thu thập các thông tin không nhận dạng được cá nhân về khách truy cập trang web của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập và trang web được thăm. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để cải thiện trải nghiệm truy cập trang web của khách hàng.

Ứng viên

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của ứng viên để đánh giá và xem xét các ứng viên cho các vị trí tuyển dụng.

Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi và chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ của một trẻ em dưới 13 tuổi và bạn phát hiện rằng trẻ em của bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể xóa thông tin này.

Yêu cầu Chủ đề Dữ liệu là gì?

Nếu bạn muốn yêu cầu truy cập hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của mình hoặc muốn yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc được cung cấp ở cuối trang này.

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách bảo mật này.

Các thay đổi về Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra lại trang web của chúng tôi để cập nhật các thay đổi mới nhất trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách bảo mật này.

Các thay đổi về Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra lại trang web của chúng tôi để cập nhật các thay đổi mới nhất trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.