Terms of Use

Điều khoản sử dụng trang web anhvanbacmy.edu.vn

Tổng quan về anhvanbacmy.edu.vn

Trang web anhvanbacmy.edu.vn cung cấp các khóa học tiếng Anh trực tuyến cho người học.

Dành cho khách hàng từ 18 tuổi trở lên

Trang web anhvanbacmy.edu.vn chỉ dành cho khách hàng từ 18 tuổi trở lên. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đảm bảo rằng bạn đủ tuổi để sử dụng trang web này.

Phủ định trách nhiệm

Trang web anhvanbacmy.edu.vn không đảm bảo rằng các khóa học sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

Phụ thuộc vào thông tin trên trang web

Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên trang web anhvanbacmy.edu.vn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin này.

Các hành vi bị cấm trên trang web

Bạn không được phép sử dụng trang web anhvanbacmy.edu.vn để truyền tải hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào vi phạm luật pháp hoặc bất kỳ hành vi lừa đảo, phỉ báng, đe dọa, quấy rối hoặc xâm phạm tài sản trí tuệ của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Nội dung mà bạn đưa lên trang web

Nếu bạn chia sẻ bất kỳ nội dung nào trên trang web anhvanbacmy.edu.vn, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho nội dung đó và đảm bảo rằng nội dung đó không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Tranh chấp

Nếu phát sinh bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc sử dụng trang web anhvanbacmy.edu.vn, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó bằng cách thương đương thỏa thuận với bạn. Nếu không thể giải quyết tranh chấp đó bằng cách thương đàm, tranh chấp đó sẽ được giải quyết bởi pháp luật.

Giải trừ trách nhiệm và có thể tách rời

Nếu bất kỳ phần nào của các điều khoản sử dụng này bị xem là không hợp lệ hoặc không thể thực hiện được, phần đó sẽ được tách rời khỏi các điều khoản còn lại và các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực.

Thỏa thuận đầy đủ

Các điều khoản sử dụng này đại diện cho thỏa thuận đầy đủ giữa bạn và trang web anhvanbacmy.edu.vn liên quan đến việc sử dụng trang web này.

Hạn chế trách nhiệm

Trang web anhvanbacmy.edu.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này.

Bảo vệ

Bạn đồng ý bảo vệ và không khiếu nại trang web anhvanbacmy.edu.vn và các công ty mẹ, con, liên kết, giám đốc, nhân viên và đại diện khỏi bất kỳ khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm, chi phí hoặc yêu cầu pháp lý nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản sử dụng này.

Bảo vệ DMCA

Trang web anhvanbacmy.edu.vn tuân thủ các quy định của Đạo luật Bản quyền Nghệ thuật Trực tuyến (DMCA). Nếu bạn cho rằng bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xóa nội dung đó.